LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS TÜZELŐANYAG PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGRŐL

Csonkahegyhát Község Polgármesterétől
8918 Csonkahegyhát, Fő u. 20.
Tel/Fax: 92/363-001, Tel.: 92/563-025
E-mail: polgarmestercsonkahegyhat@z-net.hu

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Csonkahegyhát Község Önkormányzata elfogadta a 4/2020. (XI.4.) számú önkormányzati rendeletét a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól.

Az Önkormányzat az idei évben 27 m3 tűzifa támogatást nyert az általa benyújtott Belügyminisztériumi pályázat keretében. Ez a rendelkezésre álló famennyiség kerül felosztásra a feltételeknek megfelelő, nyertes pályázók között.

 

A pályázat feltételei:

Vissza nem térítendő természetbeni támogatás, tűzifa biztosítható annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:

  1. aktív korúak ellátására,
  2. időskorúak járadékára vagy
  3. pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra

jogosult,

  1. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él
  2. szociális helyzeténél fogva egyéb okból rászorul a támogatásra.

 

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra, függetlenül a fenti meghatározott feltétel teljesülésétől, az a személy vagy család

  1. aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos
  2. akinek lakóingatlana tűzifával nem fűthető.

 

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványt a Csonkahegyháti Polgármesteri Hivatalban – 8918 Csonkahegyhát, Fő út 20. – vagy a Csonkahegyháti Faluházban – Csonkahegyhát Eperjes u. 17. – lehet igényelni.

 

A kitöltött, aláírt kérelemnyomtatvány a Csonkahegyháti Polgármesteri Hivatal – 8918 Csonkahegyhát, Fő út 20. – címén nyújtható be, személyesen vagy postai úton

 

A kérelem benyújtási határideje: 2020. december 4. (péntek).

 

A pályázat további feltételeiről információt a fenti elérhetőségek valamelyikén igényelhetnek.

 

Igénylőlap a Teleházban átvehető, vagy innen letölthető:
Igénylőlap Word formátumban
Igénylőlap PDF formátumban

 

Tisztelettel:

           Kustán Gyula sk.

polgármester

 

Jelen hirdetmény eredeti formában letölthető Word és PDF formátumban.

 

Kommentek

komment