Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed amár korábban bejelentett ebekre is, tehát akik már a jelenlegi eb összeírást megelőzően abejelentésnek eleget tettek, azok ismételten kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokata települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávtv.) 42/B. § (1)bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az eb […]

Read More →