Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a
már korábban bejelentett ebekre is, tehát akik már a jelenlegi eb összeírást megelőzően a
bejelentésnek eleget tettek, azok ismételten kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat
a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávtv.) 42/B. § (1)
bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi
vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal eb összeírást végez.
A települési önkormányzat az eb összeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról
helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek
jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és
állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési
önkormányzat részére bocsátani.
Az eb összeírás időpontja: 2022. március 1. – 2022. március 31.
Az eb összeíró adatlapokat ebenként külön-külön kell kitölteni!
A 2022. évi eb összeírás céljából kérem Csonkahegyhát közigazgatási területén tartott ebek
tulajdonosait/tartóit, hogy a kitöltött „Eb összeíró adatlapokat” legkésőbb 2022. március 31.
napjáig a Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal Csonkahegyháti Kirendeltsége
(Csonkahegyhát, Fő u. 20.) címre szíveskedjenek eljuttatni, a falugondnoknak átadni vagy a
postaládába bedobni.
Felhívom a figyelmüket, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi
bírságot vonhat maga után! 2021. január 1-től az Ávtv. 42/D §-a tekintetében a járási
hivatal a kijelölt állatvédelmi hatóság!
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a
Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos
az eb összeírást követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, pl.:
tulajdonos-változást, elhullást írásban bejelenteni.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a
négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem,
amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget, úgy
szíveskedjenek a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Kommentek

komment